تلفن همراه

۴ مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهدای هفتم تیر، شهر جدید پرند، شهید کرمی و یوسف آباد سیرفی از تاریخ ۲۹ دی ماه آغاز می شود.
 
 با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهدای هفتم تیر با پیش شماره های ۸۸۸۱ الی ۸۸۸۴، ۸۸۸۶، ۸۸۳۴، ۸۸۳۰ الی ۸۸۳۲، ۸۸۱۴ و ۸۶۰۷ در محدوده خیابان های اصلی پور، سلیمان خاطر و مهرداد و در مرکز مخابرات شهر جدید پرند با پیش شماره های ۵۶۷۲، ۵۶۲۱ و ۵۶۷۹ در محدوده پرند، فاز ۲ و خیابان ستاره به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
 
بر اساس این گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید کرمی از ساعت ۲۴ به مدت ۵ ساعت و در مرکز مخابرات یوسف آباد سیرفی از ساعت ۲ بامداد به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می شود.
 

​​