فناوری اطلاعات

رازهایی درباره هفت ارز دیجیتال مشهور

منبع: هفت صبح
 
 
 ارزهای دیجیتال با ســرعت یک گردبــاد حرکت می‌کنند و بازارهای مالی جهان را پشت سر می‌گذارند. البته که به شکل هم‌زمان نگرانی‌هایی درباره احتمال سوءاستفاده از این ارزها در امور مجرمانه‌ای نظیر پولشویی و تامین مالی تروریسم، وجود دارد.
 
همچنین به‌خاطر غیر قابل ردیابی بودن منشأ بعضی از آن‌ها در معاملات مختلف، بعضی ســرمایه‌گذاران درباره ورود به این بازارها تردید دارند. در ایران اوضاع چندبرابر پیچیده‌‌تر است. همان اول کار قوانین و مقررات کشور هنوز تکلیف خود را با ارزهای دیجیتال روشن نکرده‌اند و نمی‌دانیم ورود به چنین بازاری می‌تواند از نظر حقوقی چه تبعاتی داشته باشد.
 
همین مسئله معاملات ارزهای مجازی را در هاله‌ای از مه فرو برده و باعث می‌شود خیلی از آن‌ها به شــکل زیرزمینی انجام شود. در چنین وضعیتی طبیعی اســت که خیلی‌ها تصور کنند وقتی درباره ارز مجازی حرف می‌زنیم، منظورمان حتما بیت کوین است. در حالی که این تصور بدون تعارف، کاملا اشتباه است.
 
در این نوشته می‌توانید علاوه بر بیت کوین با شش ارز مشهور دیجیتالی دیگر آشنا شوید.
 
بیت‌کویــن: شناخته شــده ترین و در عیــن حــال قدیمی ترین ارز دیجیتالی معتبر دنیا که در سال ۲۰۰۹ معرفی و راه اندازی شد. تاکنون بیش از سه چهارم کل بیت کوین های موجود استخراج شده‌اند و ارزش بیتکوین های موجود در بازار در حال حاضر 156.52 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
 
اتریوم: ایــن ارز از ســال ۲۰۱۵ وارد بازارها شــد و یکــی از محبوب‌ترین ارزهای مورد اســتفاده در قراردادهای هوشمند است. ارزش اتریوم‌های موجود در بازار در حال حاضر 17.5 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
 
ریپل: با وجــود آنکه هدف از معرفی ریپل، تســهیل تراکنش‌های بین شرکت‌ها و موسســات مالی بزرگ بود، این ارز به یک ارز دیجیتالی محبوب تبدیل شــده اســت و ارزش ریپل‌های موجود در بــازار در حال حاضــر 9.8 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
 
 
بیت‌کوین‌کــش: یــک ارز دیجیتالــی مشــابه بیت‌کوین که در سال ۲۰۱۷ توســعه داده شد. این ارز دارای تعرفه‌های ارزان‌تری در مقایســه با بیت‌کوین اســت. ارزش بیت کوین کش‌های موجود در بازار، در حال حاضر 5.76 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
 
بیت‌کوین‌اس‌وی:یکی دیگر از ارزهای دارای عملکرد مشــابه بیت کوین که دارای پروتکل های امنیتی بیشتری در مقایســه با بیتکوین کش اســت و به همین دلیل نیز هزینه استخراج بالاتری دارد. ارزش بیت کوین اس‌وی‌های موجود در بازار در حال حاضر 5.51 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
 
تتر:یک ارز دیجیتالی که به گونه‌ای توسعه داده شده است که دارای ثبات قیمت بیشتری باشد. این ارز متکی به دلار کانادا، روپیه هند و یورو بوده و ارزش تترهای موجود در بازار، در حال حاضر 4.11 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
لایت‌کوین: در سال ۲۰۱۱ و با تکیه بر چارچوب‌های اســتاندارد بیت‌کوین طراحی و عرضه شد. ســرعت انتقال و میزان استخراج ارز، دو عامل متمایز لایت‌کوین از بیت کوین هستند. ارزش لایت کوین‌های موجود در بازار در حال حاضر 3.57 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

​​