تلفن همراه

اختلال سامانه ۲۰۲۱ مخابرات منطقه تهران

منبع: شرکت مخابرات ایران
به منظور ارتقاء سرور، سامانه پاسخگویی به شکایات (۲۰۲۱) مخابرات منطقه تهران با اختلال همراه است.
 
با اجرای طرح ارتقاء سرور در سامانه پاسخگویی به شکایات مشتریان مخابرات منطقه تهران (۲۰۲۱) ، این سامانه از ساعت ۷ صبح روز سه شنبه ۸ بهمن ماه به مدت ۲۴ ساعت دچار اختلال می شود.
 
شایان ذکر است این اختلال شامل تمامی درگاههای ثبت شکایت از قبیل پیامک، سایت، فاکس و ایمیل می شود.
 

​​