فناوری اطلاعات

شورای اجرایی فناوری اطلاعات ناظر دولت‌الکترونیکی شد

منبع: پیوست
هیات دولت با تصویب اساسنامه جدید شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وظیفه نظارت بر برنامه‌های توسعه دولت‌الکترونیکی در کشور را برعهده این شورا گذاشت.
 
در این اساسنامه که اواخر آبان ماه گذشته در هیات دولت تصویب و ابلاغ شد این شوار موظف شده به صورت دوره‌ای گزارش‌های وضعیت توسعه دولت‌الکترونیکی را به مجلس، شورای عالی فضای مجازی و هیات دولت ارائه کند.
 
پس از تصویب و ابلاغ این اساسنامه رئیس جمهوری پس از ۱۲ سال برای اولین بار در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات شرکت کرد و تحولات صورت گرفته در توسعه دولت‌الکترونیکی را مورد بررسی قرار داد.
 
طبق اساسنامه جدید، ریاست شورا برعهده رئیس جمهوری و نایب رئیس شورا نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین شده است. از دیگر وظایفی که در این اساسنامه برای شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در تبادل و به اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات و همچنین تصویر شیوه بهر‌ه‌گیری از داده‌های کلان و داده‌کاوی پایگاه‌های اطلاعات کشور با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی است. همچنین تصویب مقررات، دستورالعمل‌ها و استانداردها به منظور هماهنگی در ضوابط فنی و اجرایی فناوری اطلاعات بر عهده این شورا گذاشته شده است.
 
طبق اساسنامه تصمیمات شورا با رعایت سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و در چهارچوب قوانین و مقررات پس از تایید رئیس جمهوری توسط وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌شود و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبات بر عهده وی خواهد بود.
 
شوار حداقل سه ماه یکبار تشکیل جلسه خواهد داد و اگر رئیس جمهوری قادر به حضور در جلسه نبود، جلسه شورا با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل خواهد شد.
 
پس از منحل شدن شوراهای عالی در دولت نهم و باقی ماندن شورای فناوری اطلاعات تا حدودی شکل فعالیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات تغییر کرد و بیشتر به سمت پیگیری و اجرای پروژه‌های دولت الکترونیکی حرکت کرد. حال در اساسنامه جدید شورا نیز بیشتر بر توسعه دولت‌الکترونیکی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف برای توسعه آن هدف قرار گرفته است.
 

​​