بازار سرمایه

افزایش سود خالص ۲۰۱ درصدی شرکت مخابرات ایران با انتشار گزارش مالی ۹ ماهه

منبع: شرکت مخابرات ایران
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه سود خالص شرکت مخابرات ایران با انتشار گزارش مالی ۹ ماهه، ۲۰۱ درصد رشد داشته، اعلام کرد: با به ثمر نشستن و درآمدزایی پروژه های توسعه شرکت در بخش های مختلف زیرساختی و افزایش درآمدهای عملیاتی، عمده، دیتا و خدمات مربوط به ارتباطات سیار، این رشد سود خالص محقق شده است.
 
 سیدمجید صدری با تشریح رشد قابل توجه سود عملیاتی و عملکرد عالی شرکت در این بخش اظهار داشت: با انتشار اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ماه ۹۸ ، شاهد رشد درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی هستیم.
 
سیدمجید صدری با تشکر از نقش حمایتی هیات مدیره تلاشگر شرکت، سهامداران عمده و مجموعه وزارت ارتباطات در هم افزایی موثر در دستیابی به این روند رو به رشد افزود: در بخش سود عملیاتی ۱۶۱درصد سود در ۹ ماه اول سال ۹۸ نسبت به ۹ ماه اول سال ۹۷، محقق شده است.
 
وی با قدردانی از تلاش مجموعه همکاران و تمام کارکنان شرکت در رقم زدن این پیشرفت محسوس، اضافه کرد: در همین مدت، درآمد غیرعملیاتی ۱۰۰ درصد و درآمد خدمات عمده ۵۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پایان خاطرنشان کرد: به طور کلی در مخابرات های مناطق کشور، گزارش ۹ ماهه ۹۸ حاکی از رشد میانگین ۳۰درصدی درآمد مناطق است که در این میان استان های هرمزگان، خراسان شمالی، زنجان و یزد، با ثبت رشد بیش از ۵۰ درصد درآمد، نسبت به مدت مشابه سال قبل، عملکرد بهتری داشته اند.

​​