فناوری اطلاعات

پروانه فعالیت اولین اپراتور ماهواره‌ای اعطا شد

منبع: ایسنا
 
با برگزاری مراسمی پروانه اولین اپراتور بخش خصوصی ماهواره‌های مخابراتی اعطا شد.
 
در مراسمی با حضور دکتر مرتضی براری، رییس سازمان فضایی ایران و در روز ملی فناوری فضایی، پروانه فعالیت اولین اپراتور ماهواره‌های مخابراتی اعطا شد.
 
با توجه به مصوبه‌های ۲۶۲ و ۲۷۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان "سیاست‌ها و کلیات حاکم بر صدور پروانه اپراتور ماهواره‌ای" و "اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی" امکان ارائه خدمات حوزه ارتباطات ماهواره‌ای از سوی بخش خصوصی در حوزه فضائی (Space Segment) فراهم شده است.
 
امکان ارائه خدمات ماهواره‌ای در حوزه زمینی (Ground Segment) از حدود ۱۵ سال پیش در قالب اعطای پروانه SAP و Gmpcs برای بخش خصوصی فراهم‌ شده بود و در پی مصوبات اخیر کمیسیون، در حال حاضر متقاضیان واجد شرایط تخصصی، فنی و مالی لازم در بخش خصوصی می‌توانند مطابق با مقررات تعیین‌شده در مصوبات، در حوزه ساخت و استقرار ماهواره در مدارهای ماهواره‌ای اقدام کنند.
 
با اعطای این پروانه بخش خصوصی می‌تواند امکان ارتباطات باند پهن برای کاربران را به صورت آنی فراهم کند.

​​