فناوری اطلاعات

ماهواره ظفر تا ساعات دیگر به فضا پرتاب می‌شود

ماهواره ظفر تا ساعاتی دیگر با ماهواره‌بر ایرانی «سیمرغ» به مدار 530 کیلومتری زمین ارسال خواهد شد.
 
براساس اطلاعات رسیده به خبرنگار ایستنا،  ماهواره سنجشی ظفر که توسط متخصصان فضایی در دانشگاه علم و صنعت ساخته شده است، امروز از پایگاه فضایی سمنان به فضا پرتاب خواهد شد.
ماهواره‌بر سیمرغ و ماهواره ظفر جهت انجام فرایند پرتاب به پایگاه فضایی امام خمینی (ره) منتقل شده‌اند و زیرساخت‌های پایگاه فضایی نیز با انجام عملیات‌های مورد نیاز، آماده پرتاب است. به نحوی که ۲۰۰ فرایند اصلی توسط ۳۰ تیم و ارتباطات موردنیاز با شش استان جهت انجام این عملیات برقرار شده است.
تصویربرداری به صورت زمان واقعی و ذخیره اطلاعات، ذخیره و ارسال پیام و نیز ارتباط صوتی یک طرفه بین دو کاربر از جمله مأموریت‌های ماهواره ظفر خواهد بود.
اطلاعات این ماهواره می‌تواند در راستای به روزرسانی نقشه‌های کاربری اراضی و پایش توسعه شهری و نیز به روزرسانی مرز پهنه‌های کشاورزی در مقیاس ملی مورد استفاده قرار گیرد.
به روزرسانی و پایش تغییرات در عرصه‌های طبیعی و جنگلی و دریاچه‌ها، شناسایی مناطق تخریب شده بعد از بحران، تعیین مرز گسترش شهری و پایش رشد مناطق شهری و تهیه نقشه‌های ساختاری گسل‌ها و چین‌ها در مقیاس ملی با استفاده از داده‌های این ماهواره امکان پذیر است و از تصاویر دریافتی از آن می‌توان در دسته بندی کاربردهای تهیه نقشه، هیدروگرافی، مدیریت بحران و زمین شناسی استفاده کرد.
 

​​