فناوری اطلاعات

طرح فرصت تضمینی اشتغال در بازار نرم افزار ارائه شد

منبع: مهر
یک مجتمع دانش بنیان، طرح فرصت تضمینی اشتغال در بازار نرم افزار را با هدف ارائه تسهیلات به متقاضیان کار در کشور، فراهم کرد.
 
این مجتمع دانش بنیان به عنوان یکی از مراکز نوین آموزش‌های منتهی به اشتغال، طرح « فرصت تضمینی اشتغال و بازار کار فناورانه » را در سومین نمایشگاه کار ایران، ارائه داد.
 
مطابق با این طرح ، متقاضیان کار در بازار نرم‌افزار کشور می توانند در بوت کمپ برنامه نویسی شرکت کرده و از تسهیلات این طرح بهره مند شوند.
 
مرتضی متواضع مجری این طرح در این باره گفت: پس از پذیرش متقاضیان در طرح استعدادسنجی رایگان، یک دوره بوت کمپ ۱۲۰ روزه با بهره مندی از حضور اساتید و مربیان مجرب برای تیم های کاری برگزار خواهد شد.
 
وی افزود: در این طرح متقاضیان باید برای مصاحبه سنجش استعداد، ثبت درخواست کنند و در صورت پذیرش در مصاحبه و آزمون، از تسهیلات حضور در بوت کمپ برنامه‌نویسی بهره مند شده و در پایان این دوره، به صورت تضمین اشتغال، برای استخدام به بازار صنعت نرم‌افزار، هدایت شوند.
 
به گفته متواضع، افراد شاغل نیز با قرار گرفتن در شبکه تخصصی این شرکت دانش بنیان، رشد حرفه ای خود را با نگاه به فرصتهای جدید بازار کار، در یک محیط شبکه ای، شناسایی کرده و به دست می آوردند.

​​