تلفن همراه

توسعه در یک مرکز مخابراتی

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابراتی شهید ورمزیاری گلستان از تاریخ ۲۶ بهمن ماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید ورمزیاری گلستان با پیش شماره های ۵۶۳۱ الی ۵۶۳۳، ۵۶۳۸، ۵۶۷۴، ۵۶۹۱، ۵۶۸۵ در محدوده این مرکز به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
 

​​