فناوری اطلاعات

نخستین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی کشور برگزار می شود

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نخستین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی کشور صبح یکشنبه 27 بهمن ماه در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار می شود.
 به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، حسین صمیمی رئیس این پژوهشگاه با اشاره به برگزاری نخستین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی کشور، گفت: برگزاری این رویداد با هدف معرفی نقش موثر بانوان در مـدیریت و راهـبری پروژه‌هـای مـاهواره‌ای و سامانه‌های فضایی کشور از ماه‌ها پیش در نشست‌های مستمر مدیریتی و کارشناسی، بررسی شد.
 
وی افزود، تلاش کردیم تا با نگاهی ویژه به نقش و جایگاه بانوان در صنعت فضایی و فرآهم آوردن بستری برای گردهم‌آیی و بیان‌ تجربیات تخصصی بانوان در توسعه فناوری و خدمات فضایی و همچنین بررسی چالش‌ها و فرصت‌های زنان درحوزه فضایی کشور به ارتقای باور عمومی نسبت به شایستگی بانوان کمک کنیم.
 
صمیمی تصریح کرد: این رویداد با شعار "زنان سرزمینمان را باور کنیم" برنامه‌ریزی شده تا با بیان توانمندی‌، تخصص، پشتکار و عزم بانوان ایران‌ زمین در حوزه‌های فنی و توسعه‌ای، ضمن شناساندن میزان تاثیرگذاری این قشر از جامعه و کمک به رفع چالش‌های این حوزه، از یک سو شاهد تبلور بیشتر توانمندی‌های بانوان باشیم و از سویی دیگر دختران و جوانان را به آینده درخشان این حوزه علاقه‌مند و امیدوار سازیم.
 
رییس پژوهشگاه فضایی ایران، تاکید کرد: در نخستین گام‌های فرآیند سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی، تلاش کردیم افق گسترده‌ایی را در پیش‌روی خود ترسیم کنیم تا در سال‌های آینده با ایمان به شایستگی‌ بانوان، رفع چالش‌ها و تقویت توانمندی زنان در سطح ملی، بتوانیم این رویداد را با حداکثر توان در سطح بین‌المللی نیز برگزار کنیم.
 
وی افزود: مباحث این رویداد در قالب سه پنل تخصصی تخت عناوین؛ نقش بانوان در مدیریت و راهبری پروژه‌های ماهواره‌ای، تجربیات تخصصی بانوان در توسعه فناوری و خدمات فضایی و همچنین چالش‌ها و فرصت‌های زنان در حوزه فضایی کشور برنامه‌ریزی شده و با دعوت از بانوان متخصص از تمام سطوح دانشگاهی، پژوهشی و صنعتی کشور، تلاش شده با نگاهی کامل و جامع موضوعات این حوزه بررسی شود.
 
بر اساس همین گزارش، نخستین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی کشور صبح یکشنبه 27 بهمن ماه در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار می شود.
 

​​