فناوری اطلاعات

مبین‌نت دورکاری را برای کارمندانش عملیاتی کرد

منبع: شرکت ارتباطات مبین‌نت
با اعلام منابع انسانی شرکت مبین نت، به منظور حفظ سلامت کارکنان و جامعه و همچنین پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، شرایط دورکاری حداکثری با استفاده از زیرساختهای این شرکت در اختیار کارکنان قرار گرفت.
 
 براین اساس تمامی کارکنان ستادی مبین‌نت می‌توانند با استفاده از پلتفرمهای به روز، وظایف خود را درون محل سکونت خود پیگیری کنند. با اعلام این شرکت واحدهای عملیاتی نیز با حفظ تمامی قواعد جلوگیری از شیوع بیماری، در قالب شیفتهای مشخص و کوتاه خدمت خواهند کرد. 
این درحالی است که واحدهای پشتیبانی مشترکین هم درحوزه مشتریان خانگی و هم مشتریان سازمانی بدون هیچگونه خللی درخواستهای مربوط به مشترکین را میگیری می‌کنند. شایان ذکر است زیرساختهای اینترنتی و ارتباطی مبین‌نت آماده ارائه خدمات به تمامی شرکت‌ها و سازمان‌هایی هستند که قصد ایجاد شرایط دورکاری را برای پرسنل خود دارند.

​​