تلفن همراه

عدم تعطیلی شرکت مخابرات ایران و تمدید زمان دورکاری تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

منبع: شرکت مخابرات ایران
شرکت مخابرات ایران از ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ تعطیل نیست و انجام فعالیت مشاغلی که قابلیت دورکاری دارد کماکان تا ۲۰ فروردین ادامه خواهد داشت.
 
به منظور اجرای بخشنامه سازمان اداری و امور استخدامی کشور، این شرکت در ستادو مناطق مخابراتی سراسر کشور از روز شنبه، ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ تعطیل نبوده، اما فعالیت هایی که امکان دورکاری دارند با نظر مدیران مربوطه برای دورکاری تا روز ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ تمدید شد .
 
شایان ذکر است، بر اساس تصمیمات ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در شرکت مخابرات ایران ،اجرای طرح دورکاری قبلا نیز طی اطلاعیه های شماره دو و هجده این ستاد، به تمام حوزه های این شرکت ابلاغ شده بود، از اینرو، ضمن اعلام عدم تعطیلی شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور، ادامه این طرح تا ۲۰ فروردین ۹۹ تمدید شده است

​​