فناوری اطلاعات

پیش‌بینی آسمان آرام در هفته پیش‌رو بر مبنای داده‌های ماهواره‌ای

منبع: مهر
 
 
سازمان فضایی ایران بر مبنای پایش ماهواره ای وضعیت ابرناکی سطح کشور، پیش بینی کرد که هفته نسبتا آرامی را از لحاظ جوی در پیش رو داشته باشیم.
 
 اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران وضعیت ابرناکی سطح کشور را بر اساس داده‌های ماهواره‌ای پایش کرد.
 
تصاویر دریافتی توسط سنجنده مادیس (MODIS) مستقر بر ماهواره ترا (Terra) برداشت شده است.
 
بنا به پیش بینی‌های کمیته مدیریت مخاطرات طبیعی سازمان فضایی ایران، هفته نسبتاً آرامی برای آسمان ایران در هفته آینده پیش بینی می‌شود.
 
 
در تصویر بالا نمایی از وضعیت ابرناکی در سطح کشور نشان داده شده که تراکم ابرها در قسمت شرق و شمال شرق کشور قابل مشاهده است.

​​