فناوری اطلاعات

گوگل موقعیت مکانی کاربران را برای مهار کرونا منتشر می کند

منبع: مهر
گوگل تصمیم دارد اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی کاربران را در اختیار مقامات بهداشت ۱۳۱ کشور قرار دهد تا در مهار ویروس کرونا به پزشکان جهان کمک کند.
 
به نقل از واشنگتن پست، گوگل تصمیم دارد با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده  از کاربران در مهار ویروس کرونا به پزشکان در سراسر جهان کمک کند. در همین راستا این شرکت تصمیم دارد مخزن بزرگ سوابق اطلاعات مکانی کاربران را در اختیار مقامات بهداشتی قرار دهد.
 
به گفته گوگل به زودی کارشناسان بهداشتی دولتی در ۱۳۱ کشور می توانند تردد افراد را بهتر رصد کنند و ببینند میزان تردد آنها به سوپرمارکت، داروخانه، پارک ها و دیگر و کسب و کارها چه تعییری کرده است. علاوه بر آن با کمک اطلاعات مقامات متوجه می شوند عموم مردم به توصیه های بهداشتی توجه می کنند یا خیر.
 
این شرکت فناوری اطلاعات مذکور را به عنوان آمار تجمیعی ارائه می کند و تردد افراد یا اطلاعات مکانی را به طور واقعی و جز به جز منتشر نمی کند.
 
به طور معمول کاربران گوگل با استفاده از چنین سرویسی می توانند  تشخیص دهند کدام رستوران یا کافه شلوع است.

​​