تلفن همراه

رکود جهانی فرصت طلایی چین برای توسعه 5G

ICTna- کارهای زیادی برای مسابقه راه اندازی سریع تر 5G انجام شده است و بیشتر آنها چیزی بیش از ژست توسعه یافتگی هستند و به طور قطع استقرار سریع آن تاثیرات اقتصادی و سیاسی زیادی روی کشورها می گذارد.

به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، کووید 19 واقعیتی است که حداقل برای مدتی طی ماه های آینده باید به حضور آن خو بگیریم. شیوع آن منجر به بروز رکود اقتصادی شده است اما این تنها مرحله اول است و ماه ها طول خواهد کشید تا در بخش هایی از جهان وضعیت به روال قبل برگردد.

چین درحال بازگشایی کسب و کارهایش است و طبق بسیاری از گزارش های منتشر شده، راه اندازی 5G را آغاز کرده است. این پاندمی جهانی که موجب آشفتگی در تمامی لایه های جامعه شده، به چین فرصت تبدیل شدن به رهبر 5G دنیا را داده است و در نهایت صنعت مخابراتی بسیار ناموزون خواهد شد.

شیوع ویروس کرونا قاره اروپا را فلج کرده است. بسیاری از کشورها قرنطینه خانگی هستند درحالیکه اپراتورهای مخابراتی توجه خود را به ارتقای پایداری شبکه های باندپهن و 4G معطوف کرده اند. این مساله موجب شده است تا اپراتورها تمامی منابع خود را به حفظ کیفیت و پایداری وضعیت موجود شبکه های شان معطوف کند و از سوی دیگر از توسعه 5G دور بمانند. درحالیکه تاخیر در برگزاری مزایده طیف فرکانسی برخی اپراتورها را با کمبود جدید منابع ارزشمند فرکانسی برای 5G مواجه خواهد کرد.

در آمریکای شمالی نیز، تاثیر ویروس کرونا چند هفته عقب تر از اروپا و دیگر مناطق آسیایی است هرچند که به شدت درحال شیوع است. در آمریکا، بسیاری از شهروندان تا اندازه ای در قرنطینه قرار دارند و FCC هم برگزاری مزایده طیف فرکانسی که تفاوت فاحشی در کارآیی 5G ایجاد می کرد، به تاخیر انداخته است.

هر دو این مناطق با رکود اقتصادی در میان مدت مواجه خواهند شد بدین معنی که درخواست هم مشتری ها و هم کسب و کارها برای 5G کاهش خواهد یافت. با کاهش درخواست مشتریان برای 5G، توجه شرکت های مخابراتی نیز به توسعه آن کاهش خواهد یافت و توسعه و بکارگیری شبکه های 5G آسیب خواهند دید.

حالا در چین، بسیاری از مناطق با برداشته شدن تعطیلی ها و قرنطینه، درحال بازگشت به وضعیت طبیعی هستند. برخی بر این باورند که موج دوم کووید 19 به خیابان های کشور میزبان بازخواهد گشت اما شواهد کمی برای این مساله وجود دارد. به نظر می رسد چین درحال بازگشت به وضعیت طبیعی است که البته نشانه خوبی برای بقیه جهان محسوب می شود.

همانطور که گفته شد، این فرصت خوبی برای شرکت های مخابراتی چینی است تا در شرایط رکود در دیگر کشورها به سرعت شبکه 5G را توسعه بدهند. شاید برای اپراتورهای چینی درخواست 15 میلیونی مشترکان برای ارتقا به شبکه 5G نشانه خوبی هم باشد.

هرچه آمریکا و اروپا زمان بیشتری در تعطیلی باشند، اپراتورهای چینی فرصت بیشتری برای از بین بردن فاصله بکارگیری و راه اندازی شبکه 5G دارند و می توانند موقعیت رهبری خود را در این بازار ایجاد کنند.

اما در واقعیت، برخورداری از بزرگترین شبکه 5G یا داشتن بیشترین مشترک 5G مفهومی کاملا سطحی است. ممکن است سیاستمداران از چنین عباراتی خوش شان بیاید، اما به معنی تاثیرگذاری در سطح جهانی نیست مگر اینکه چین بتواند از این فرصت برای انتقال و ساخت اقتصاد مبتنی بر 5G استفاده کند. این همان دلیلی است که آمریکا هم تلاش کرد تا رهبر مسلط بازار 4G باشد.

4G منجر به ظهور مدل های جدید کسب و کاری از طریق سرویس های اینترنتی موبایل شد. آنچه که امروز بدیهی به نظر می رسد، در سال 2012 اصلا امکان پذیر به نظر نمی رسد و کسی تصور نمی کرد مفهوم دیجیتالی شدن به محرک مهم اقتصادی بدل شود. امروزه، بزرگ ترین فرصت های دیجیتالی توسط کسانی به دست می آیند که سریع تر به این فناوری دست پیدا می کنند و بیشتر آنها هم در آمریکا و چین مستقر هستند.

به همین دلیل هم راه اندازی سریع تر شبکه 5G سریع تر از سایر ملل، بسیار بااهمیت است. 5G نسل جدیدی از محصولات، سرویس ها و مدل های کسب و کاری را با خود خواهد آورد اما در کدام کشور با بازیگران مسلط بین المللی؟ و در کجا این اکوسیستم با ایده های جدید پشتیبانی و متمرکز خواهند شد؟

 


​​