فناوری اطلاعات

تحلیل ترافیک بین‌الملل اینترنت ایران در سال ۹۸ منتشر شد

منبع: مهر
 
 
 
معاون وزیر ارتباطات، وضعیت ترافیک بین الملل اینترنت در ایران را در سال ۹۸ تحلیل و منتشر کرد.
 
 امیر ناظمی در توئیتر در خصوص وضعیت ترافیک بین‌الملل اینترنت در سال ۹۸ گفت: ۶۳ درصد ترافیک بین الملل اینترنت در سال ۹۸ مربوط به ترافیک غیرمستقیم است که شامل خدمات اپلیکیشن‌ها و به روزرسانی ها، تبلیغات و شبکه توزیع محتوا می‌شود.
 
وی گفت: در این میان حدود ۳۶ درصد ترافیک غیرمستقیم اینترنت به خدمات اپلیکیشن‌ها و به روزرسانی اپ ها اختصاص دارد و ۸ درصد را تبلیغات و ۱۸ درصد را شبکه توزیع محتوا از آن خود کرده است.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران میزان ترافیک مستقیم اینترنت بین الملل در سال ۹۸ را ۳۰ درصد عنوان کرد و گفت: ۷ درصد ترافیک بین الملل در ایران نیز کاربرد نامشخصی دارد.
 
معاون وزیر ارتباطات در مورد روند اهمیت اپلیکیشن‌ها در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ نیز گفت: سهم غیرمستقیم ترافیک اپلیکیشن‌ها طی یک سال ۱۵ درصد افزایش یافته است.
 
ناظمی افزود: میزان ترافیک غیر مستقیم اینترنت از ۴۸ درصد در سال ۹۷ به ۶۳ درصد در سال ۹۸ رسیده است.

​​