فناوری اطلاعات

انتصاب مجری تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها در توانیر

منبع: ایلنا
 
 
 
با صدور حکمی توسط مدیرعامل شرکت توانیر، مجری تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها منصوب شد.
 
 از وزارت نیرو، "محمدحسن متولی‌زاده" رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر با صدور حکمی مجری تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها را منصوب کرد.
 
بر پایه این حکم، "محمد خدادادی بهلولی" به عنوان مجری تامین برق مراکز استخراج رمزارزها منصوب شده و در این خصوص زیر نظر معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر فعالیت خواهد کرد.

​​