لبه تکنولوژی

امکان لمس اجسام در جهان مجازی

منبع: ایسنا
پژوهشگران آمریکایی، ابزار جدیدی ابداع کرده‌اند که به‌کاربران امکان می‌دهد دیوارها و اجسام را در جهان مجازی لمس و احساس کنند. سیستم‌های واقعیت مجازی کنونی می‌توانند تجربیات بصری همه‌جانبه‌ای ارائه دهند اما به‌ندرت می‌توانند برای کاربران خود، احساس کردن اجسام به‌خصوص دیوارها و وسایل را فراهم کنند.
پژوهشگران «دانشگاه کارنگی ملون» (CMU)، ابزار جدیدی ابداع کرده‌اند که چند ریسمان را به‌دست و انگشتان کاربر متصل می‌کند تا امکان احساس کردن موانع و اجسام سنگین برای او فراهم شود. این ابزار با قفل کردن ریسمان‌ها هنگامی که دست کاربر به دیوار مجازی نزدیک می‌شود، احساس لمس کردن دیوار را شبیه‌سازی می‌کند. این مکانیزم، به افراد امکان می‌دهد تا برجستگی‌های یک مجسمه مجازی را احساس کنند و هنگامی که اجسام را هل می‌دهند، مقاومت آنها برایشان قابل درک باشد.
 
این ابزار که روی شانه کاربر قرار می‌گیرد، به چند ریسمان‌ مجهز است؛ در نتیجه وزن زیادی ندارد، باتری را کمتر مصرف می‌کند و هزینه آن نیز کمتر است. این سیستم، برای بازی‌های واقعیت مجازی کاربرد خواهد داشت و می‌تواند تجربه خوبی از تعامل فیزیکی با موانع و اجسام فراهم کند. همچنین می‌توان از این سیستم برای بازدید از موزه‌های مجازی استفاده کرد یا به خرید از فروشگاه لوازم خانگی پرداخت.

​​