فناوری اطلاعات

۴ سامانه خدمات فضایی به بخش خصوصی واگذار می شود

منبع: مهر
سازمان فضایی ایران ۴ سامانه پایشی سنجش از دور خود را به بخش خصوصی واگذار می کند.
 
 سازمان فضایی ایران در اینستاگرام اعلام کرد که قصد دارد چهار سامانه هشدار و پایش سیلاب، پایش ماهواره‌ای محصول گندم و جو، پایش ماهواره‌ای عرصه‌های منابع طبیعی و پایش ماهواره‌ای محصول برنج را تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ به بخش خصوصی واگذار کند.
 
این سازمان پیش از این در اسفندماه ۹۸ نیز سه سامانه پایشی را به بخش خصوصی واگذار کرده بود.
 
این سامانه ها شامل سامانه پایش آتش سوزی، پایش گرد و غبار و آلودگی هوا و پایش پهنه های آبی کشور بود که در قالب پروژه به بخش خصوصی واگذار شد.
 
نحوه برونسپاری ۴ پروژه جدید به زودی از سوی معاونت سنجش از دور سازمان فضایی ایران اعلام می شود.

​​