فناوری اطلاعات

با حکم آذری جهرمی؛ بهزاد اکبری به عضویت هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
بهزاد-اکبری-به-عضویت-هیات-مدیره-شرکت-ارتباطات-زیرساخت-منصوب-شد.jpg
 
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی بهزاد اکبری نودوزقی را به عنوان عضو هیات مدیره ارتباطات زیرساخت برای مدت 2 سال منصوب کرد.
 محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی بهزاد اکبری نودوزقی را به عضویت هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب کرد.
 
در بخشی از حکم آذری جهرمی آمده است:
 
آقای دکتر بهزاد اکبری نودوزقی نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی و با استناد به ماده 16 اساسنامه و صورتجلسه مجمع عادی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت، به موجب این حکم جنابعالی را به مدت 2 سال به سمت «عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت» منصوب می نمایم.

​​