تلفن همراه

۴۰ میلیارد دقیقه مکالمه داخل اپراتوری

منبع: دنیای اقتصاد
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌تازگی آماری از جزئیات میزان مکالمه در شبکه‎های اپراتورهای همراه منتشر کرده که نشان می‌دهد مجموع مکالمات ورودی اپراتورهای تلفن‌همراه از سمت سایر اپراتورها، تا پایان سه ماه‌ چهارم سال ۱۳۹۸ به هشت میلیارد و ۲۳۸ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۱۵۶ دقیقه می‌رسد. این روزها با وجود شبکه‌های اجتماعی و اینکه بخش اعظمی از ارتباطات افراد به‌واسطه آنها انجام می‌شود، همچنان بسیاری از مکالمات مردم از طریق تلفن‌های‌همراه صورت می‌گیرد. مطابق آمار منتشره توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هریک از اپراتورها در سه ماه‌ چهارم سال ۹۸، مکالمات ورودی و خروجی متفاوتی داشتند.
اپراتور همراه‌اول در مجموع چهار میلیارد و ۳۲۲ میلیون و ۶۲۹ دقیقه مکالمه‌ خروجی به سایر اپراتورهای همراه و بیش از سه میلیارد و ۵۸۱ میلیون و ۲۵۶ هزار دقیقه مکالمه‌ ورودی از سایر اپراتورهای همراه داشته است. همچنین ترافیک درون‌شبکه این اپراتور، بیش از ۲۸ میلیارد و ۶۸۹ میلیون و ۸۶ هزار دقیقه بوده است.  
 
اپراتور ایرانسل در مجموع سه میلیارد و ۵۴۵ میلیون و ۷۵ دقیقه مکالمه‌ خروجی به سایر اپراتورهای همراه و بیش از چهار میلیارد و ۲۳۷ میلیون و ۸۸۲ هزار دقیقه مکالمه‌ ورودی از سایر اپراتورهای همراه داشته است. همچنین ترافیک درون‌شبکه این اپراتور، بیش از ۱۱ میلیارد و ۹۹۱ میلیون و ۵۶۱ هزار دقیقه بوده است.
 
اپراتور رایتل در مجموع بیش از ۳۲۱ میلیون و ۳۸۷ هزار دقیقه مکالمه‌ خروجی به سایر اپراتورهای همراه و بیش از ۴۱۹ میلیون و ۲۰۲ هزار دقیقه مکالمه‌ ورودی از سایر اپراتورهای همراه داشته است. همچنین ترافیک درون‌شبکه این اپراتور، بیش از ۲۱۷ میلیون و ۱۷۲ هزار دقیقه بوده است. میزان مکالمات ورودی و خروجی هر یک از اپراتور‌ها به تفکیک در جدول آمده است. بنا بر اطلاعات ارائه شده، مجموع مکالمات درون شبکه سه اپراتور یاد شده در پاییز گذشته بیش از ۴۰ میلیارد دقیقه بوده است.
 
این میزان مکالمه درحالی ثبت شده است که آمار رگولاتوری نشان می‎دهد تعداد خطوط فعال تلفن‌همراه تا پایان سه ماه چهارم سال ۱۳۹۸، به ۱۱۸ میلیون و ۲۵ هزار و ۴۵۲ عدد رسیده که ضریب نفوذ را به ۰۷/ ۱۴۲ درصد می‌رساند که در مقایسه با سه ماه سوم، با کاهش ۰۴/ ۰ درصدی مواجه است. خطوط واگذارشده دائمی ۲۴ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۹۰ عدد و خطوط واگذارشده اعتباری ۱۶۲ میلیون و ۴۱۷ هزار و ۵۱۹ عدد است که مجموع خطوط واگذارشده دائمی و اعتباری را به ۱۸۷میلیون و ۷۳ هزار و ۶۰۹ می‌رساند.
 
در اپراتور همراه‌اول، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا پایان سه ماه چهارم سال ۱۳۹۸ به ۲۰ میلیون و ۳۸۲ هزار و ۶۸۳ رسیده که از این میان تعداد ۱۹ میلیون و ۴۰ هزار و ۶۶۲ خط فعال است. خطوط واگذارشده اعتباری نیز به ۶۹ میلیون و ۸۸۶ هزار و ۶۷۲ عدد رسیده که از این میان ۴۳ میلیون و ۶۸۲ هزار و ۶۱۵ خط فعال است. همچنین ضریب نفوذ این اپراتور ۵۰/ ۷۵ درصد اعلام شده است.
 
در اپراتور ایرانسل، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا پایان سه ماه چهارم سال ۱۳۹۸ به چهار میلیون و ۸۵ هزار و ۹۳۷ رسیده که از این میان تعداد دو میلیون و ۸۲۸ هزار و ۸۷۲ خط فعال است. خطوط واگذارشده اعتباری نیز به ۸۴ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۵۰۸ عدد رسیده که از این میان ۴۸ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۶۴۳ خط فعال است. همچنین ضریب نفوذ این اپراتور ۷۳/ ۶۱ درصد اعلام شده است.
 
در اپراتور رایتل، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا پایان سه ماه چهارم سال ۱۳۹۸ به ۱۸۷ هزار و ۳۷۰ رسیده که از این میان تعداد ۱۰۰ هزار و ۱۷۲ خط فعال است. خطوط واگذارشده اعتباری نیز به هفت میلیون و ۹۷۰ هزار و ۷۳۹ عدد رسیده که از این میان سه میلیون و ۹۰۲ هزار و ۵۸۸ خط فعال است. همچنین ضریب نفوذ این اپراتور ۸۲/ ۴ درصد اعلام شده است.
 
 
 

​​