فناوری اطلاعات

حجم بازار ICT ایران در سال گذشته 13 میلیارد دلار بوده است

ICTna- براساس آمار و اطلاعات موجود، حجم بازار ICT در ایران در سال 1398 حدود 13 میلیارد دلار تخمین زده شده است.
 
digital economy.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در آمار سال های گذشته سهم بخش ارتباطات نسبت به سایر بخش های فناوری اطلاعات و سایر بخش های اقماری حدود دو سوم بوده که نشان دهنده اهميت این صنعت در اقتصاد کشور است.
 
براساس گزارشی که از سوی مرکز پژوهش های مجلی شورای اسلامی منتشر شده، ارزش اقتصاد دیجيتال در سال 2020 حدود 24 هزار و 615 ميليارد دلار برآورد شده است به طوری که تا پایان سال ميلادی آینده سهم دیجيتال از اقتصاد 98 هزار و 490 ميليارد دلاری جهان حدود 25 درصد خواهد بود.
 
در این ميان بيشترین سهم به فناوری های مالی اختصاص دارد که برای آن ارزشی معادل هشت هزار ميليارد دلار برآورد شده است.
 
پس از آن، تجارت الكترونيكی با ارزش 2500 ميليارد دلار، گردشگری الكترونيكی 1000 ميليارد دلار و تبليغات دیجيتال 400 ميليارد دلار بيشترین سهم را از اقتصاد جهانی دیجيتال خواهند داشت.

​​