فناوری اطلاعات

مهم ترین برنامه‌ مرکز ملی فضای مجازی تقویت شبکه ملی اطلاعات است

منبع: فارس
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه مهم ترین برنامه‌ مرکز ملی فضای مجازی تقویت شبکه ملی اطلاعات است، گفت: اصل مهم در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ارائه خدمات پایه کاربردی مانند ماشین جست‌وجوی ایرانی و تولید محتوا است که در رشد فناوری نقش محوری دارد.
 
 
 
مخاطبان خبرگزاری فارس موضوع « شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شود» را مطرح کرده و از خبرگزاری فارس خواستارگفت‌وگو با مسئولان شدند که خبرنگاران نیز برحسب وفای به عهد این موضوع را در دستور کار قرار دادند.
 
ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی در زمینه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مرکز ملی فضای مجازی تقویت شبکه ملی اطلاعات در برابر حملات هکرهای خارج از کشور است که حتی می‌تواند به دستگاه‌های داخلی نیز حمله کنند که نمونه مشابه آن  سال گذشته برای کشور اتفاق افتاد.
وی افزود: اصل مهم در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ارائه خدمات پایه کاربردی مانند ماشین جست‌وجوی ایرانی و تولید محتوا است که نه ‌تنها در رشد فناوری می‌تواند نقش محوری داشته باشد بلکه بسیاری از حملات هکرهای خارج از کشور را می‌توانیم با استفاده از شبکه ملی داخلی دفع و نیازهای مردم و کشور را برطرف کنیم.

​​