فناوری اطلاعات

استفاده از سخت‌افزار و نرم‌افزارهای تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران ممنوع می‌شود

منبع: پیوست
 
استفاده از سخت‌افزارهای تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران و فعالیت سکوهای نرم‌افزاری متعلق به این رژیم در کشور براساس تصویب نمایندگان مجلس ممنوع شد.
 
 نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (۲۹ اردیبهشت‌ماه) در جریان بررسی طرح «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» با ماده ۵ این طرح در مورد استفاده از سخت افزارها و نرم‌افزارهای تولیدی رژیم صهیونیستی موافقت کردند.
 
بر اساس ماده ۵ این طرح، هرگونه استفاده از سخت‌افزارهای تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران و فعالیت سکوهای نرم افزاری متعلق به این رژیم در ایران ممنوع است.
 
همچنین هرگونه ارائه خدمات شرکت‌های ایرانی به این سکوها ممنوع است؛ فرد قاصر یا مقصر  یا مستنکف در اجرای این ماده به حبس تعزیری درجه ۵ و ۵ سال محرومیت از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. حبس تعزیری درجه ۵ شامل حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا صد و هشتاد میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی است.
 
براساس ماده ۵ طرح «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارتخا‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به شناسایی این سخت افزارها و سکوها اقدام و مراتب را جهت اعمال قانون به دادستان کل کشور اعلام کند.
 
پیشتر در سال ۷۱ نمایندگان مجلس در مورد تحریم اسرائیل قانون واحده اسلامی را تصویب کردند که با اینکه به تحریم سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای تولیدی رژیم صهیونیستی اشاره نکرده؛ اما براساس آن عقد هر گونه قرارداد چه مستقیم و چه از طریق واسطه با شرکت‌ها یا اشخاص مقیم اسراییل یا با افراد تبعه اسرائیل یا افرادی که برای اسرائیل ‌یا به نفع آن کشور کار می‌کنند صرف نظر از محل اقامت آنان، برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی ممنوع است و به ویژه زمانی که این گونه قراردادها در‌ ارتباط با معاملات بازرگانی، عملیات بازرگانی منعقد شود. طبق این قانون همچنین هرگونه کالا و اجناسی که در تولید آن حتی بخشی از محصولات اسرائیلی به کار رود صرف نظر ازنوع و میزان مصرف آن و بدون توجه به‌این که این کالاها به طور مستقیم یا غیر مستقیم از اسرائیل وارد شده‌اند به عنوان یک کالای اسرائیلی محسوب می‌‌شود و ورود و مبادله و تجارت آن کالاها ممنوع است.
 
نمایندگان همچنین با ماده ۲ این طرح که در مورد تشکیل سفارت مجازی ایران در فلسطین است، موافقت کردند. براساس این ماده وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این قانون مقدمات لازم برای ایجاد سفارت یا کنسولگری مجازی جمهوری اسلامی ایران در فلسطین را فراهم کند.

​​