تلفن همراه

تمدید زمان دورکاری به صورت حضور دو سومی کارکنان و تغییر ساعت کاری

منبع: شرکت مخابرات ایران
طرح دورکاری در شرکت مخابرات ایران با حضور دو سوم کارکنان و یک سوم دورکاری تا پایان خرداد ۹۹ تمدید و ساعت کاری به ۸ الی ۱۵ تغییر یافت. 
 
به گزارش ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا شرکت مخابرات ایران، طرح دورکاری در این شرکت با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و کمک به قطع زنجیره ابتلاء ، به صورت دو سوم حضور و یک سوم دورکاری تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ تمدید و ساعت کار ادارات شرکت مخابرات ایران به ساعت ۸ صبح تا ۱۵ تغییر یافت.
 
شایان ذکر است، تشخیص افراد دو سوم حاضر در اداره و یک سوم دورکار به عهده مسوول و رییس هر حوزه می باشد. 
 
گفتنی ست، طرح دورکاری در ستاد و مناطق مخابراتی سراسر کشور، برای کارکنانی که فعالیت آنها در منزل قابل انجام است، به منظور به حداقل رساندن شیوع ویروس کرونا از روزهای آغازین همه گیری این ویروس منحوس اجرا و ادامه این طرح به صورت دو سوم حاضر در محل کار و یک سوم دورکاری تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ تمدید و ساعت کاری ادارات شرکت مخابرات ایران از ۸ صبح الی ۱۵ می باشد.

​​