فناوری اطلاعات

با گسترش شبکه ملی بومی تبادل اطلاعات داخلی می‌شود

منبع: فارس
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: شبکه ملی اطلاعات می‌تواند از اطلاعات و داده‌های کشور محافظت کرده و در جنگ‌های سایبری که اتفاق می‌افتد، ایران را محفوظ نگه دارد.
 
مهدی شیخ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه  گسترش شبکه بومی باعث تبادل اطلاعات داخلی می‌شود، گفت: شبکه ملی اطلاعات یک کار پیچیده و تخصصی است چرا که اصل مهم در راه‌اندازی این شبکه ارائه خدمات کاربردی است که می‌تواند در رشد فناوری نقش مهمی را ایفا کند. 
 
* گسترش شبکه ملی اطلاعات نیازمند اطلاعات و زیرساخت‌های زیادی است 
 
وی افزود: گسترش شبکه ملی اطلاعات نیازمند اطلاعات و زیرساخت‌های زیادی است که در حال حاضر بجز کشور آمریکا، کشورهای معدودی به این شبکه دست پیدا کرده‌اند. در واقع باید بگویم وجود شبکه بومی یک امر ضروری و حیاتی است که این موضوع را ما در کمیسیون فرهنگی به طور مستمر پیگیری می‌کنیم. 
 
 
* گسترش شبکه بومی می‌تواند از اطلاعات و داده‌های داخلی صیانت کند
 
شیخ تصریح کرد: در حال حاضر هر اتفاقی که در حوزه اطلاعات و فناوری در کشور انجام می‌شود، در سرزمین‌های دیگر است، چرا که برای فعالیت‌ها و افتخارهایی که در کشور انجام می‌شود، تبادل اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی خارجی انجام می‌شود. گسترش شبکه بومی می‌تواند از اطلاعات و داده‌های داخلی صیانت کند.
 
*   شبکه ملی اطلاعات تنها به شبکه‌های مجازی محدود نمی‌شود
 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات تنها به شبکه‌های مجازی محدود نمی‌شود، چرا که در بسیاری از فعالیت‌های حوزه ارتباطات می‌تواند حتی برای دستگاه‌های دولتی مفید واقع شود. 
 
* شبکه ملی داخلی کشور را در جنگ‌های سایبری محافظت کند
 
وی در پایان گفت: ‌شبکه ملی اطلاعات این ویژگی را دارد که بتواند کشور را در جنگ‌های سایبری محافظت کند. تاکنون برای گسترش و تکمیل شبکه گام‌های بزرگی برداشته شده است و باید این شبکه در سرزمین خودمان نقش‌آفرینی کرده و نیاز کشور و جامعه را برطرف کند.
 

​​