تلفن همراه

رشد ٢۵ درصدی درآمد همراه‌اول در ٢ماهه اول سال ۱۳۹۹

منبع: شرکت مخابرات ایران
به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت ارتباطات سیار ایران در ٢ ماهه منتهی به فروردین ١٣٩٩ حدود ٣٣١٢ میلیارد تومان درآمد کسب کرد که از این مبلغ ١٧١٢ میلیارد تومان آن مربوط به اردیبهشت ماه است. 
 
به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت ارتباطات سیار ایران در ٢ ماهه منتهی به فروردین ١٣٩٩ حدود ٣٣١٢ میلیارد تومان درآمد کسب کرد که از این مبلغ ١٧١٢ میلیارد تومان آن مربوط به اردیبهشت ماه است. 
 
گفتنی است مبلغ درآمد این شرکت در مدت ٢ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢۵ درصد رشد داشته است.درآمد اردیبهشت از میانگین درآمد ٢ماهه بیشتر است.
 
درآمد مخابرات به ۷۹۰ میلیارد تومان رسید
 
در همین رابطه شرکت مخابرات ایران در دو ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ حدود ۷۸۹ میلیارد تومان درآمد کسب کرد که از این مبلغ ۳۸۵ میلیارد تومان آن مربوط به اردیبهشت‌ماه است.
 

​​