تلفن همراه

سیدمجید صدری : اولویت برنامه های شركت توجه به کارکنان به عنوان سرمایه اصلی است

منبع: شرکت مخابرات ایران
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران شب گذشته،در برنامه زنده اینستاگرامی با تاكيد بر اینکه توجه به منابع انسانی و کرامت کارکنان در اولویت شرکت است، بیان کرد: هیات مدیره شرکت نیز بر این اصل توجه و همکاری ویژه ای دارد و مدیریت منابع انسانی و نقش آن را در پیشرفت و بهره وری شرکت از ضروریات می داند. 
 
 سیدمجید صدری، مدیرعامل شرکت، شب گذشته، ۶خرداد ماه ۹۹، ازساعت ۲۱ از طريق برنامه زنده اینستاگرامی با مخاطبان پیرامون بررسی وضعیت حقوقی کارکنان و ساختارشرکت مخابرات ایران به گفتگو پرداخت.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه توجه به نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی سازمان و نیازهای آن ازاولویت‌های نخست برنامه های شركت است اظهارداشت : با هماهنگی و تعامل خوب هیات مدیره مسایل کارکنان مرتفع می شودچرا که افزایش بهره وری و راندمان کار شرکت در گرو توجه ویژه به منابع انسانی است .
 
وی، در تشریح یکپارچگی وهلدینگ شدن مخابرات ایران گفت : ادغام شرکت های مخابرات استانی در شرکت مخابرات ایران ضمن آنکه صرفه جویی مالی را به دنبال داشت موجب چابکتر شدن شرکت و ساده سازی در فرآیند ها است . 
 
سیدمجید صدری در همین رابطه با اشار به اینکه اصولا وقتی اپراتور استانی با ساختار شرکتی اداره می شود طبیعتا هزینه های مختلفی ناشی از ماهیت ساختار شرکتی دارد افزود : از یک طرف هر شرکتی در نظام سازمان مالیاتی، پرونده مخصوص به خود دارد و باید مالیات پرداخت کند و دیگر قضایایی که در یک ساختار شرکتی برای یک شرکت مترتب است. ساده ترین صرفه جویی در ادغام بوده است که در سال های گذشته صورت گرفت . 
 
وی تصریح کرد : با تمرکز و ادغام شرکت ها طبیعتا ساختار فنی یکپارچه ایجاد شد .به این ترتیب ۳۱ CRM ،۳۱ بیلینگ و ۳۱ مرکز تماس یکسان شد که هم در حوزه نیروی انسانی و هم در بخش خرید تجهیزات صرفه جویی خوبی را به دنبال داشت.
 
مدیرعامل مخابرات شرکت مخابرات ایران با تاکید بر پاسخگو بودن شرکت به سوالات و مسایل گفت : ما از درگاه های مختلف مسایل مشتریان و کاربران را دریافت می کنیم .در سال گذشته شرکت مخابرات ۹۰۰ میلیون تماس را پاسخگوبوده‌است.
 
سیدمجید صدری در خصوص انتقاد کاربران از کیفیت اینترنت و خدمات مخابرات گفت: شرکت مخابرات برای همگام شدن با فناوری های جدید باید بهینه سازی تجهیزات مخابرات انجام دهد که نیاز به سرمایه گذاری است تا سهم خود را در بازار حفظ کند.اکنون سهم‌ مخابرات در اینترنت ثابت ۵۸ درصد است.
 
وی با تاکید بر استفاده از تولیدداخل خاطر نشان کرد: اساس فعالیت ها را از سال گذشته با محوريت استفاده از تولیدداخل قرار داده ایم، به نحوی که اکنون بیش از ۸۰ درصد تمام تجهیزات استفاده شده در شرکت مخابرات در سراسر کشور با استفاده از تولیدداخل خریداری و استفاده شده است.
 

​​