تلفن همراه

درآمد 33 هزار و 119 میلیارد ریالی همراه اول در دو ماه نخست سال 99

ICTna- مجموع درآمد همراه اول در دو ماه نخست سال 99 به 33 هزار و 119 میلیارد و 851 میلیون ریال رسید.
 
mci logo png .png
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، بیشترین درآمد این شرکت در ماه های فروردین و اردیبهشت ماه 99 مربوط به کارکرد مشترکین خطوط اعتباری با رقم 17 هزار و 780 میلیارد و 252 میلیون ریال از محل سرویس های ارتباطی شامل مکالمه، پیام کوتاه، اینترنت و پیامک انبوه بوده است.
 
 
در همین حال، درآمد کارکرد مشترکین خطوط دائمی در رتبه دوم محل درآمدهای این شرکت با رقم 13 هزار و 120 میلیارد و 843 میلیون ریال بوده است.
 
درآمد شناسایی شده خالص همراه اول از اول سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه 99 از محل ارایه خدمات ارزش افزوده 648 میلیارد و 638 میلیون ریال و درآمد استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت های تلفن همراه (اتصال متقابل) به یک هزار و 411 میلیارد و 818 میلیون ریال رسید.
 
در همین زمان، درآمد همراه اول از فروش خطوط جدید تلفن همراه 40 میلیارد و 412 میلیون ریال و سایر درآمدهای آن از جمله درآمد دفاتر خدماتی نیز 117 میلیارد و 888 میلیون ریال بوده است.

​​