بازار سرمایه

ادامه روند افزایشی درآمد‌های "همراه"

منبع: بورس نیوز
درآمد اردیبهشت ماه محقق شده از محل آیتم درآمدی کارکرد دائمی مشتریان به ۱۳.۱۲۰ میلیارد ریال در دوماه اول امسال رسیده است.
 
شرکت همراه اول در ادامه روند افزایشی درآمد‌های خود، در اردیبهشت‌ماه نیز عملکرد مثبتی داشته و جمع کل درآمد‌های این شرکت در ۲ماه نخست سال جاری به ۳۳ هزار و ۱۱۹میلیارد ریال رسیده که این درآمد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد.
 
در این بین دو بخش اصلی درآمد‌های شرکت یعنی کارکرد مشترکین خطوط دائمی و کارکرد مشترکین خطوط اعتباری با رشد تقریبا پیوسته ماهیانه روبرو بوده‌اند.
 
درآمد اردیبهشت ماه محقق شده از محل آیتم درآمدی کارکرد دائمی مشتریان به ۱۳.۱۲۰ میلیارد ریال در دوماه اول امسال رسیده و این رقم در دو ماه ابتدایی سال گذشته معادل ۱۰.۴۸۵ میلیارد ریال بوده است.
 
دیگر آیتم اصلی درآمدی این شرکت یعنی کارکرد اعتباری مشتریان نیز در دو ماه اول امسال به رقم قابل توجه ۱۷.۷۸۰ میلیارد ریال درآمد عملیاتی منجر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حدود ۴۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
 
در جدولی که در ادامه مطلب آمده، روند درآمدزایی شرکت از این دو بخش طی ۶ ماه گذشته ارائه شده است.

همان‌گونه که در نمودار بالا نیز مشاهده می‌شود، شاهد روند تقریبا پیوسته درآمدزایی شرکت در ماه‌های اخیر بوده‌ایم.
 
برپایه این گزارش، در جدول زیر ترکیب درآمد‌های شرکت در ۲ماه نخست سال جاری و مقایسه آن با ۲ماه نخست سال گذشته ارائه شده است.
 
رشد محسوس درآمد‌های شرکت نسبت به سال گذشته در این جدول مشخص است.
 

​​