تلفن همراه

مرکزمخابرات پرند توسعه می یابد

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهر جدید پرند از تاریخ ۱۷ خرداد آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهر جدید پرند با پیش شماره ۵۶۷۲ در محدوده فاز یک و دو به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
 

​​