فناوری اطلاعات

جزئیات واگذاری ۴ خدمت فضایی به بخش خصوصی اعلام شد

منبع: مهر
جزئیات فراخوان برون سپاری ۴ سامانه خدمت نوین فضایی به بخش خصوصی اعلام شد.
 
سازمان فضایی ایران در راستای انجام وظایف حاکمیتی خود ۴ سامانه پایش ماهواره ای «هشدار و پایش سریع سیلاب»، «محصول کشاورزی گندم و جو»، «کشت برنج» و «تغییرات پوشش اراضی در عرصه های منابع طبیعی» را در قالب پروژه، به بخش خصوصی واگذار می کند.
 
این سامانه ها با پایش خودکار و مداوم پدیده ها و ارائه نتایج تحلیلی شامل نقشه ها، نمودار ها، لیست‌ ها و شاخص‌ ها در قالب داشبورد های مدیریتی به کاربران نهایی و مدیران، بینش لازم جهت تصمیم‌ گیری در سطح کشوری و استانی، اتخاذ سیاست‌ ها و برنامه‌ریزی‌ های لازم در زمان مناسب را فراهم خواهند کرد.
 
متقاضیان و واجدان شرایط برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست باید به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه کنند.
 
آخرین مهلت ثبت درخواست و ارائه پیشنهادی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۳۱ خردادماه ۹۹ درنظر گرفته شده است.
 
اهداف پروژه ها به شرح زیر است:
 
۱- پروژه ایجاد و راه‌اندازی سامانه پایش ماهواره‌ای تغییرات پوشش اراضی در عرصه‌ های منابع طبیعی (استان‌های گیلان،‌ مازندران و گلستان)
 
تولید نقشه‌ های دوره‌ ای پوشش زمین
تولید نقشه‌ های دوره‌ ای تغییرات پوشش زمین
ایجاد داشبورد مدیریتی پایش پوشش زمین و تغییرات دوره‌ ای
ایجاد داشبورد مدیریتی وب مبنا و برنامک قابل استفاده در تلفن‌ های همراه
 
۲- پروژه ایجاد و راه‌اندازی سامانه پایش ماهواره‌ ای کشت برنج
 
ایجاد سامانه پایش سطح زیر کشت برنج
ایجاد سامانه پایش پارامترهای بیوفیزیکی رشد برنج
ایجاد سامانه پیش‌بینی میزان تولید محصول برنج
ایجاد داشبورد مدیریتی وب مبنا و برنامک قابل استفاده در تلفن‌ های همراه
 
۳- پروژه ایجاد و راه‌اندازی سامانه پایش ماهواره‌ ای محصول کشاورزی گندم و جو
 
ایجاد سامانه پایش سطح زیر کشت گندم و جو
ایجاد سامانه پایش پارامترهای بیوفیزیکی رشد گندم و جو
ایجاد سامانه پیش‌بینی میزان تولید محصولات گندم و جو
ایجاد داشبورد مدیریتی وب مبنا و برنامک قابل استفاده در تلفن‌ های همراه
 
۴- پروژه ایجاد و راه‌ اندازی سامانه هشدار و پایش سریع سیلاب
 
هشدار، پهنه‌ بندی و ریسک وقوع سیلاب
پایش سریع مناطق سیلابی و ارزیابی میزان خسارات
داشبورد مدیریتی وب مبنا و برنامک قابل استفاده در تلفن‌ های همراه

​​