بازار سرمایه

سهام عدالت به عنوان وثیقه کارت اعتباری پذیرفته می‌شود

منبع: پیوست
 
شرایط پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه کارت اعتباری به شبکه بانکی اعلام شد.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه‌ای بانک‌ها وبه  موسسات اعتباری غیر بانکی اجازه دارد تا سهام عدالت را بعه عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری بپذیرند.
 
صدور کارت اعتباری به پشتوانه وثیقه سهام عدالت، صرفا برای متقاضی که سهام عدالت متعلق به وی است، امکان‌پذیر خواهد بود.
 
طبق اطلاعیه این بانک درصدی از ارزش آن بخش از سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است، در چارچوب ضوابط به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری قابل پذیرش است.
 
همچنین سهام تمامی شرکت‌های موجود در سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است باید به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری پذیرفته شود. یکی از چالش‌های شبکه بانکی ایران صدور کارت اعتباری است. با اینکه بانک مرکزی سال‌هاست برای صدور کارت اعتباری برنامه‌ریزی کرده است اما بانک‌ها علاقه‌ای به صدور این کارت برای مشتریان خود ندارند.

​​