تلفن همراه

نشست ویدیوکنفرانسی مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران با مسوولین استانداری خراسان جنوبی

منبع: شرکت مخابرات ایران
مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران، صبح امروز در یک جلسه ویدیو کنفرانسی با مسوولین استانداری و فرمانداران استان خراسان جنوبی به منظور تبادل نظر در خصوص انتظارات متقابل ، وضعیت شبکه و سرویس های مخابراتی شهرستان های سطح استان خراسان جنوبی برای اولین بار به بحث و گفت و گو پرداختند.
 
مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران، صبح امروز سه شنبه ، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹در یک جلسه ویدیو کنفرانسی با مسوولین استانداری و فرمانداران استان خراسان جنوبی به منظور تبادل نظر در خصوص انتظارات متقابل ، وضعیت شبکه و سرویس های مخابراتی شهرستان های سطح استان خراسان جنوبی برای اولین بار به بحث و گفت و گو پرداختند.
 
بر اساس این خبر، در این جلسه، دکتر نبی زاده، معاون توسعه کسب و کار مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به کنترل برنامه های مخابرات منطقه خراسان جنوبی و رفع مشکلات مطروحه در این جلسه پرداخت و موارد مورد انتظار ارتباطی شهرستان های استان خراسان جنوبی از منظر مسوولین استانداری این استان، مطرح و بحث و تبادل نظر پیرامون پاسخ به نیازهای مخابراتی این منطقه و انتظارات دو طرف صورت گرفت.
 
همچنین، وضعیت پوشش شبکه مخابراتی شهرستان های استان خراسان جنوبی در بخش های ثابت ، همراه ، دیتا و سرویس های ارزش افزوده توسط فرمانداران شهرستان های این استان مطرح و از سوی دکتر نبی زاده، معاون توسعه کسب و کار و سایر معاونان مدیرعامل مورد بررسی قرار گرفت.
 
گفتنی ست، در این جلسه ویدیوکنفرانسی، مهندس میرجعفری، معاون استاندار ، مدیران و مسوولین استانداری و فرمانداران استان خراسان جنوبی، همچنین، دکتر نبی زاده، معاون توسعه کسب و کار و سایر معاونین مدیرعامل و مدیران ستادی شرکت مخابرات ایران، حضور داشتند.
 

​​