فناوری اطلاعات

اپل در بازگشت از کارمندانش آزمایش کرونا می گیرد

منبع: فارس
آن دسته از کارمندان اپل که به سر کار خود بازمی گردند، از سوی این شرکت ملزم به انجام آزمایش کرونا شده اند. این آزمایش با نمونه گیری از حلق افراد صورت می گیرد.
 
به نقل از سی ان بی سی، اپل که برخی دفاتر خود را با ظرفیت محدود باز کرده، در زمان ورود کارمندانش دمای بدن آنها را کنترل می کند و علاوه بر این تعداد افرادی که می‌توانند از آسانسورها استفاده کنند را نیز محدود کرده است.
 
از سوی دیگر تمامی کارکنان اپل ملزم به استفاده از ماسک در زمان حضور در محل کار خود هستند و اکثر آشپزخانه ها و اتاق های استراحت اپل نیز به علت نگرانی از انتقال ویروس کرونا بسته شده اند.
 
 
سختگیری های اپل به خصوص در دفتر مرکزی این شرکت در کوپرتینوی کالیفرنیا بیشتر است و البته در سایر دفاتراپل در نقاط مختلف جهان نیز اعمال می شود. این شرکت از آغاز به کار برخی مهندسان نرم افزار و سخت افزار خود از ابتدای ماه می خبر داده است.
 
اپل اولین شرکت فناوری آمریکایی بود که مسافرت های بین المللی کارمندان خود را بعد از شیوع ویروس کرونا محدود کرد و سپس فروشگاه های خود را نیز در شهرهای مختلف جهان بست.  این شرکت همچنین امکان دورکاری کارمندان خود را به وجود آورد.
 

​​