فناوری اطلاعات

سرمایه گذاری اروپا برای برنامه اروپای دیجیتال

ICTna- کمیسیون اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از بودجه طولانی مدت و چارچوب مالی چند ساله، برنامه اروپای دیجیتال را ارایه داده است.
 
Digital EU.jpg
به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، این برنامه بر ساخت ظرفیت های استراتژیک دیجیتال اتحادیه اروپا و تسهیل بکارگیری گسترده فناوری های دیجیتال با یک بودجه کلی برنامه ریزی شده 8.2 میلیارد دلاری برای تحول دیجیتال جامعه و اقتصاد اروپا متمرکز شده است.
 
این برنامه باعث افزایش سرمایه گذاری در سوپر کامپیوترها، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، مهارت های پیشرفته دیجیتال و اطمینان از استفاده گسترده از فناوری های دیجیتال در سراسر اقتصاد و جامعه خواهد شد.
 
هدف نهایی آن ارتقای شاخص رقابت پذیری در اقتصاد دیجیتال جهانی و به دست آوردن حق حاکمیت فناوری است. این کار با بکارگیری و ظرفیت سازی فناوری های دیجیتال جدید امکان پذیر خواهد بود تا بتوان تحول دیجیتالی را پشتیبانی کرد که سرویس های عمومی با کیفیت بالا را تضمین خواهد کرد و شهروندان و کسب و کارها از آن نفع خواهند برد.
 
اروپای دیجیتال سایر برنامه های اروپا از جمله برنامه پیشنهادی افق اروپا برای تحقیق و نوآوری و متصل کردن امکانات اروپا برای زیرساخت دیجیتال را هم کامل خواهد کرد.
 
کمیسیون اروپا پیش نویس اولیه اروپای دیجیتال را منتشر کرده است که برنامه های کاری و فراخوان پیشنهادی برای برنامه های دو سال آینده (2021-2022) را شکل خواهد داد.

​​