تلفن همراه

توسعه در مرکز شهیدحکمت شعار

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید حکمت شعار از تاریخ ۱۰ تیر آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید حکمت شعار با پیش شماره های ۷۷۱۷ الی ۷۷۲۴، ۷۷۰۹، ۷۷۸۰، ۷۷۲۷، ۷۷۸۹، ۷۷۴۴، ۷۷۴۵ و ۷۷۴۹ در محدوده خیابان های دانشگاه، ۳۲ غربی، حیدرخانی و میدان ۱۰۰ به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
 

​​