فناوری اطلاعات

مدیرعامل جدید شرکت پرداخت الکترونیک سداد معرفی شد

منبع: پیوست
 
 
 
محمدعلی محمودزاده که پیش از این ریاست اداره کل مدیریت اطلاعات بانکی بانک ملی را برعهده به عنوان مدیرعامل جدید شرکت پرداخت الکترونیک سداد منصوب شد.
 
به گزارش روابط عمومی پرداخت الکترونیک سداد، محمودزاده در جلسه ای که صبح امروز، چهارشنبه ۲۵ تیرماه با حضور ناصرشاهباز و مسعودخاتونی عضو هیأت مدیره بانک ملی، فرهادفائز، مدیرعامل شرکت داده ورزی سداد و اعضای هیأت مدیره پرداخت الکترونیک سداد در محل شرکت داده‌ورزی سداد برگزار شد، طی حکمی از سوی هیات مدیره پرداخت الکترونیک سداد به سمت مدیرعاملی این شرکت منصوب شد.
 
محمودزاده که از مدیران باتجربه بانک ملی ایران است، در این جلسه با اشاره به اینکه پرداخت الکترونیک سداد از پتانسیل بسیار خوبی برخوردار است ، اظهار امیدواری کرد تا با بهره مندی از این پتانسیل و تلاش و تعامل یکپارچه همه اعضای خانواده سداد بتوان بیش از پیش، همراستا با اهداف، برنامه ها و استراتژی های بانک ملی و در جهت رشد و پیشرفت روزافزون پرداخت الکترونیک سداد گام برداشت.
 
پیش از این محمد مهدی صادق سمت مدیرعاملی این شرکت را برعهده داشت او از خردادماه ۹۹ پس از پایان دوره ۶ ساله خود بر سداد از این سمت خداحافظی کرد.
 

​​