فناوری اطلاعات

طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفت

منبع: پیوست
طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی که بررسی و تصویب  آن به عمر مجلس دهم نرسید، حالا به گفته سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم، در دستور کار کمیسیون فرهنگی تازه نفس قرار گرفته و از اولویت‌های این کمیسیون است.
 
مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد وضعیت این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس جدید به پیوست گفت: «طرح‌های بسیاری در کمیسیون فرهنگی مجلس پیشین در دستور کار قرار داشت؛ اما بررسی نشد. حال این طرح‌ها در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفته است.»
 
او ادامه داد: «برای برخی از طرح‌ها در مجلس پیشین مقدماتی فراهم شده بود؛ اما به نتیجه نهایی نرسیده بود. طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی هم از جمله این طرح‌ها است که در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد. چون این طرح در بحث ساماندهی فضای مجازی از اهمیت بسیاری برخوردار است، در کمیسیون فرهنگی در روزهای آینده به این طرح خواهیم پرداخت.»
 
 
به گفته سخنگوی کمیسیون فرهنگی یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های کمیته مجازی بحث ساماندهی فضای مجازی است. تصمیم براین است تا نقشه راهی را بر اساس اولویت‌ها در حوزه تقنین و نظارت برای مدیریت فضای مجازی تدوین کنند
 
طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی مهرماه سال ۹۷ در مجلس مطرح شد و کمیته فضای مجازی ذیل کمیسیون فرهنگی مجلس ماموریت پیدا کرد تا این طرح را بررسی کند؛ اما در همان زمان این طرح با واکنش‌های بسیاری روبرو شد. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که این طرح بیشتر از آنکه نگاه فنی به طرح ساماندهی در این حوزه داشته باشد، نگاه امنیتی و سیاسی به فعالیت در فضای مجازی دارد. این طرح پس از تصویب در کمیته فضای مجازی در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و به دنبال اعتراض به بند‌های مختلف این طرح، در دی ماه ۹۷ با رای اعضا کمیسیون برای رفع ایرادات به مرکز پژوهش‌ها سپرده شد و پس از یکسال در آذرماه ۹۸ به کمیسیون فرهنگی مجلس دهم بازگشت؛ اما پرونده بررسی آن در این مجلس بسته نشد.
 
نقشه راه فضای مجازی
به نظر می‌رسد تمرکز کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم بیشتر از همه چیز روی قانونمند کردن فضای مجازی باشد؛ چرا که به جز بررسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی این کمیسیون برنامه‌های دیگری هم برای این فضا در نظر گرفته است. نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس  در مورد برنامه‌های دیگر کمیسیون فرهنگی در حوزه فضای مجازی بیان کرد: «کمیته فضای مجازی که ذیل کمیسیون فرهنگی شکل گرفته، اولویت‌ها و ماموریت‌هایی را به عهده دارد. یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های این کمیته بحث ساماندهی فضای مجازی است. تصمیم براین است تا نقشه راهی را بر اساس اولویت‌ها در حوزه تقنین و نظارت برای مدیریت فضای مجازی تدوین کنیم. در همین راستا در کمیته فضای مجازی در روزهای آینده از دستگاه‌هایی که در حوزه فضای مجازی ماموریت دارند، دعوت می‌‌شود تا گزارش‌های خود را پیرامون فعالیت‌ها و برنامه‌هایشان ارائه دهند.»
 
او ادامه داد: « از نمایندگان دوره‌های پیش هم دعوت خواهیم کرد تا دریابیم در حوزه فضای مجازی مجلس پیشین چه فعالیت‌هایی انجام شده است.در این زمینه همچنین از مجموعه‌های دانشجویی و جهادی که بیرون از تشکیلات رسمی در حوزه فضای مجازی طرح‌هایی را آماده کردند و پیشنهادهایی داشتند، دعوت خواهیم کرد. سپس تمام این گزارش‌ها و طرح‌ها و نظرها و پیشنهادها را بررسی می‌کنیم و در نهایت به یک جمع‌بندی می‌رسیم و یک نقشه راه تدوین می‌کنیم تا در کوتاه مدت شاهد ساماندهی در حوزه فضای مجازی باشیم.»

​​