فناوری اطلاعات

شکایت اتحادیه های کارگری آمریکا از آمازون

منبع: مهر
 
 
اتحادیه های کارگری آمریکا در شکایتی به کمیسیون فدرال تجارت از آمازون شکایت کرده اند. زیرا این شرکت با سواستفاده از شیوع کووید ۱۹ سلطه خود بر بازار کار را گسترده تر کرده است.
 
 به نقل از وایس، ائتلافی از بزرگترین اتحادیه های کارگری آمریکا که نماینده میلیون ها کارگر هستند، با شکایت به کمیسیون فدرال تجارت آمریکا، آمازون را متهم می کنند با سواستفاده از همه گیری کووید۱۹ سلطه خود در  بازار کار این کشور را گسترده تر کرده است.
 
در این شکایت نامه آمده است: ما به شدت نگران عملکرد آمازون در بحبوحه شیوع ویروس کرونا هستیم. آمازون با استفاده از رکود اقتصادی و  چالش های ناشی از این همه گیری سلطه خود بر بازار کار را گسترده تر کرده است.
 
در ادامه شکایت توضیح داده شده موقعیت برتر آمازون در تجارت آنلاین، روند سقوط خرده فروشی فیزیکی را تسریع کرده و به آن اجازه داده تا از قدرت بازاری خود برای تضعیف رقبا و فشار به تهیه کنندگان کالا و همچنین سواستفاده از کارگران  استفاده کند.
 
این درحالی است که آمازون هیچ بیمی از عواقب این کار ندارد. به عبارت دیگر  آمازون رفتارهای ضدرقابتی در بازار را ترویج می کند.

​​