بازار سرمایه

درآمد 2.5 برابری مخابرات از اینترنت در مقایسه با تلفن ثابت

ICTna.ir- درآمدهای حاصله شرکت مخابرات ایران در تیر ماه 99 از محل ارایه خدمات اینترنت، 2.5 برابر درآمدهای حاصله از ارایه خدمات تلفن ثابت شد.
 
tci logo.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، مجموع درآمدهای شرکت مخابرات ایران در تیر ماه سال 99 به 436 میلیارد و 613 میلیون تومان رسید که از این رقم بیشترین سهم درآمدی به ارزش 282 میلیارد و 85 میلیون تومان از محل ارایه خدمات مخابراتی دیتا بوده است.
 
درحالیکه طی سال های متمادی، درآمد شرکت مخابرات ایران از محل ارایه خدمات مکالمه بیشترین سهم را به خود اختصاص می داد، امسال برای اولین بار سهم درآمدی خدمات دیتا از مکالمه پیشی گرفته و در رتبه نخست درآمدهای این شرکت قرار گرفته است.
گفتنی است، درآمد ارایه خدمات مکالمه دومین رتبه درآمدی این شرکت در ماه گذشته با رقم 114 میلیارد و 23 میلیون تومان بوده است.
همچنین ردیف سوم درآمدی این شرکت در ماه گذشته به ارزش 39 میلیارد و 16 میلیون تومان به درآمد حق استفاده از خدمات مخابراتی اختصاص داشته است و رقم کل سایر درآمدهای این شرکت در این ماه نیز به یک میلیارد و شش میلیون تومان رسیده است.
 

​​