تلفن همراه

توسعه در مرکز مخابرات شهید مفتح

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید مفتح از تاریخ ۸ مرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید مفتح با پیش شماره های ۲۲۸۴ الی ۲۲۸۹، ۲۶۷۰ الی ۲۶۷۲، ۲۶۶۴ در محدوده خیابان های جلفا، شقاقی، بلبل، پرستو، سیمرغ، وزان، سبا، فرخ سرشت به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
 

​​