تلفن همراه

نشست ویدئوکنفرانسی صدری با مدیران مخابرات منطقه تهران

منبع: شرکت مخابرات ایران
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، عصر دیروز به منظور کنترل برنامه های جاری و در دست اقدام و بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت شبکه و سرویس های مخابراتی مخابرات منطقه تهران ، با مدیران مخابرات این منطقه، جلسه کاری ویدیو کنفرانسی برگزار کرد.
 
صدری، مدیرعامل شرکت، عصر دیروز، چهارشنبه، ۸ مرداد ماه ۹۹، جلسه کاری به صورت ویدیوکنفرانسی با مدیران مخابرات منطقه تهران به منظور کنترل برنامه های جاری و در دست اقدام و گفت و گو و تبادل نظر در خصوص وضعیت شبکه این منطقه برگزار کرد.
 
بر اساس این خبر، کنترل برنامه های جاری و در دست اقدام و همچنین وضعیت پوشش شبکه مخابراتی منطقه تهران در بخش های ثابت ، همراه ، دیتا و سرویس های ارزش افزوده توسط مدیران این منطقه مطرح و از سوی مهندس صدری و معاونان ایشان مورد بررسی قرار گرفت.
 
گفتنی ست، در این جلسه ویدیوکنفرانسی، سیدمجید صدری، مدیرعامل، معاونان و مدیران ستادی شرکت مخابرات ایران و مدیران مخابرات منطقه تهران حضور داشتند.

​​