تلفن همراه

تماشاکنید: وزیر آموزش و پرورش: 90 درصد دانش‌آموزان به تلفن هوشمند دسترسی داشتند!


​​