تلفن همراه

توسعه در مرکز شهید اکبری

منبع: شرکت مخابرات ایران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید اکبری از تاریخ ۱۲ مرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید اکبری از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت با اختلال همراه است.
 

​​