فناوری اطلاعات

دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی برای شاغلین دورکار

ICTna.ir- دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی ویژه شاغلین دور کار منتشر شد.
 
Bimeh.png
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در نامه این سازمان به تمامی ادارات کل بیمه ای استان ها آمده است: باتوجه به گسترش و شیوع بیماری کرونا در اغلب استان های کشور و در جهت حفظ حقوق کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی و همچنین صیانت از اقشار و صاحبان مشاغل حقیقی و حقوقی مقرر شد بازرسان کارگاهی در هنگام مراجعه به کارگاه ها و در صورت اعلام کارفرما مبنی بر دورکاری یا عدم اشتغال موقت کارگران در توضیحات گزارش بازرسی، ضمن تائید اشتغال کارگران دورکار نسبت به تهیه گزارش جامع بازرسی به صورت کامل اقدام کنند.
 
گفتنی است، بیمه شدگان دورکار شاغل در کارگاه های مشمول معافیت کمک دولت (از هر نوع) از این موضوع مستثنی بوده و صرف حضور بیمه شده در کارگاه و رویت ایشان توسط بازرس کارگاهی اشتغال آنها مورد تائید است.
 

​​