فناوری اطلاعات

نسخه‌ الکترونیکی اسناد شرکت در مناقصات جایگزین نسخه فیزیکی شد

منبع: پیوست
نسخه‌های فیزیکی اسناد شرکت در مناقصه و مزایده‌های دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی حذف شد و از این پس شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول قانون مناقصات و مزایده‌ها، فقط اسناد الکترونیکی خود با امضای الکترونیکی را روی سامانه ستاد بارگذاری و در مناقصه‌ها و مزایده‌ها شرکت می‌کنند.
 
 رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نامه‌ای به کلیه دستگاه‌ها و اتاق‌های بازرگانی، فراهم ‏شدن قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پاکت‏‌های شرکت در مناقصات و حذف فرآیند ارسال نسخ فیزیکی را اعلام کرد.
 
براین اساس به منظور تسهیل رویه معاملات دولتی و با هدف جایگزینی اسناد الکترونیکی بجای کاغذی و حذف دوباره‏ کاری، قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد شرکت در مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت فراهم شده است.
 
این قابلیت به استناد مواد قانون تجارت الکترونیکی و قانون برنامه ششم توسعه کشور، پیاده‌سازی شده است. طبق قانون تجارت‌الکترونیکی اسنادی که داری امضای الکترونیکی هستند اصالت دارند و معتبر شناخته می‌شوند از همین رو مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز اجرایی کردن این فرایند را در دستور کاری خود قرار داد.
 
 
با استفاده از قابلیت جدید، صرفاً نسخه الکترونیکی اسناد با استفاده از امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مُهر الکترونیکی شرکت، موسسه یا سازمان، امضا و مُهر شده و در سامانه بارگذاری می‌شوند و نیازی به چاپ، امضا و مُهر گرم و اسکن اسناد نبوده و همچنین، نیازی به ارسال نسخ فیزیکی نیز نخواهد بود.
 
در نامه ارسالی رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به سازمان‌ها و نهادها تاکید شده است که از اول شهریورماه دستگا‌های متقاضی شرکت در مناقصات دیگر نسخه فیزیکی مدارک خود را ارسال نکنند. همچنین تاکید شده است که از آنجایی که اسناد پاکت‌های شرکت درمناقصه‌ها پس از انجام معاملات مورد استفاد دستگاه‌های نظارتی قرار می‌گیرند، هماهنگی‌ لازم نیز با دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور صورت گرفته و دسترسی برخط کاربران این سازامانه‌ها به نسخه الکترویکی اسناد فراهم شده است.
 
طبق برآوردهای صورت گرفته این قابلیت جدید منجر به حذف یک میلیارد برگ کاغذ و ۱۵۰ هزار مراجعه حضوری در سال و به تبع آن کاهش مصرف کاغذ، حذف عملیات چاپ و اسکن مدرک، کاهش حمل و نقل کاهش مصرف سوخت و پیشگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیطزیست و از سویی سهولت امرو کاربران بخش خصوصی و دولتی خواهد شد.

​​