تلفن همراه

توسعه در ۲ مرکز مخابراتی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید بخششی و شهید بهشتی اسلامشهر از تاریخ ۱۳ مرداد ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشتریان در مرکز مخابرات شهید بخششی با پیش شماره های ۴۴۷۰ الی ۴۴۷۶، ۴۶۱۰ در محدوده شهرک کوثر، مجتمع طلوع، ساختمان لبخند به مدت ۴۸ ساعت و در مرکز مخابرات شهید بهشتی اسلامشهر از ساعت ۲۴ به مدت ۵ ساعت با اختلال همراه است.
 

​​