فناوری اطلاعات

تمدید سه ساله مهلت ایران برای پرتاب ماهواره در مدار 43.5 درجه شرقی

ICTna.ir- سازمان فضایی ایران توانست مهلت تمدید امتیاز مدار فرکانسی 43.5 درجه شرقی را برای سه سال دیگر از ITU دریافت کند.
 
Madar.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، مدارهای فرکانسی یکی از منابع محدود جهانی و میراث مشترک کشورها است که برای استقرار و بهره برداری ماهواره در آن موقعیت به کار می رود.
 
اپراتورهای ماهواره ای یا کشورها پیش از بهره برداری از هر ماهواره ای، باید فرکانس ها و موقعیت مداری مدنظر برای استفاده ماهواره خود را مطابق مقررات اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) ثبت کنند که براساس شرایط مقرراتی خاص برای مدت مشخص به آن کشور اختصاص پیدا می کند.
 
بر همین اساس موقعیت مداری 43.5 درجه شرقی یکی از نقاط ثبت شده ایران در ITU است که ایران تا مهر ماه 99 فرصت استفاده و بهره برداری از آن را داشت.
 
سازمان فضایی ایران با ارسال مستندات رسمی مقرراتی و حقوقی به ITU و بررسی آن در جلسه اخیر هیات مدیره مقررات رادیویی این اتحادیه (RRB-84) توانست نسبت به حفظ و تمدید مهلت زمانی امتیاز این مدار فرکانسی به مدت سه سال و تا مهر ماه 1402 اقدام کند.
 
براساس مقررات ITU، هر کشوری نقاط مداری محدودی برای تست ماهواره در اختیار دارد و بر همین اساس هم سه نقطه مداری در اختیار ایران بود. اگر این نقاط پر نشوند، از دسترس کشورها خارج خواهند شد.
 
از آن جایی که ایران تا مهر ماه فرصت داشت، ماهواره ای در مدار قرار بدهد تا این نقطه در دسترسش باقی بماند، سازمان فضایی توانست نقطه مداری 43.5 را تا سه سال دیگر در اختیار خود داشته باشد.
 

​​