تلفن همراه

توسعه و ارتقای شبکه دیتای شهرستان آبادان

منبع: صدا و سیما
شبکه دیتای مخابرات شهرستان آبادان با نصب و راه اندازی دستگاه سوییچ پرظرفیت، توسعه وارتقا یافته است.
 
 مدیرمخابرات منطقه خوزستان گفت: با توجه به افزایش مصرف اینترنت و لزوم ارائه خدمات مطلوب به مشترکان عملیات توسعه شبکه دیتا توسط کارشناسان شبکه مخابرات در شهرستان آبادان انجام شده است.
رحیم فلاح زاده افزود: با نصب و راه اندازی یک دستگاه سوییچ پرظرفیت با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت مخابرات ایران در مرکز امام خمینی آبادان و برگردان کردن ترافیک دیگر مراکز تلفن شهرستان آبادان به این دستگاه سوییچ، شبکه دیتای آبادان و توابع توسعه و ارتقا پیدا کرد.
او ادامه داد: با این ارتقا و توسعه میتوان سرویس‌های مطلوب تری به شرکت‌ها و سازمان‌های شهرستان آبادان و حومه ارائه داد.

​​